Kontakti

Adrese: Vadu iela 3,
Valmiera, LV-4201
Tel.: +371 64232155
Fax: +371 64232155
E-mail: skola@vpvsk.lv

Darba laiks:
P.O.T.C.Pk.
8:00-16:45

Otrdien, 15.aprīlī, plkst. 11:00 rekonstruējamā un jaunbūvējamā Valmieras Profesionālās vidusskolas būvlaukumā Valmierā, Vadu ielā 3 norisināsies svinīga kapsulas ar vēstījumu nākamajām paaudzēm iebūvēšana.

Pasākumā piedalīsies un klātesošos svinīgi uzrunās skolas direktors Ēriks Spuriņš, Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Inesis Boķis, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietniece un izglītības departamenta direktore Evija Papule, kā arī 11.Saeimas deputāts Guntars Bilsēns.

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu izglītības iestādes renovācijā un attīstībā tiks ieguldīti 12 094 410 eiro. Vērienīgie Valmieras Profesionālās vidusskolas rekonstrukcijas un būvniecības darbi tiek īstenoti projekta „Infrastruktūras izveidošana, uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija Valmieras Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanai” iesniegumu 3.1.1.1. aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros.

Projekta ietvaros ir plānots būtiski uzlabot izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo infrastruktūru un modernizēt mācību aprīkojumu- izbūvēt jaunu mācību korpusu ar modernām laboratorijām, mācību restorānu un dienesta viesnīcu, kā arī rekonstruēt esošās ēkas korpusu un dienesta viesnīcu.

Valmieras Profesionālās vidusskolas direktors Ēriks Spuriņš uzsver, ka skolas galvenais uzdevums ir sagatavot izglītotas, radošas, konkurētspējīgas personības, kas ar savām idejām un darba rokām veicinātu Vidzemes, Latvijas un Eiropas uzņēmumu izaugsmi un attīstību.Viņš ir pārliecināts, ka jaunās, labiekārtotās mācību telpas un modernās laboratorijas piesaistīs jauniešus gan no Vidzemes, gan citiem Latvijas novadiem.

Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 31.augustam, lai jau 2015.gada septembrī jaunieši varētu uzsākt mācības un dzīvot jaunās un mūsdienīgās telpās.

 

Martā četras Valmieras Profesionālās vidusskolas (VPV) uzņēmējdarbības un grāmatvedības skolotājas un sadarbības uzņēmuma SIA „ANJ Finanses” pārstāve devās vienu nedēļu ilgā pieredzes apmaiņas braucienā uz Angliju un Vāciju. Projekta dalībnieces starptautiskā vidē apguva jaunas zināšanas par grāmatvedības un ekonomikas mācību priekšmetu pasniegšanu.

Trīs projekta dalībnieces - Agita Šamšele, Baiba Stulpiņa un Nelija Žuga - devās uz Leipcigu Vācijā, savukārt Aiva Ķibermane un Ieva Salmane savas zināšanas papildināja Portsmutā, Anglijā. Starptautisko vizīšu laikā skolotājas apmeklēja uzņēmumus un profesionālās izglītības iestādes, kurās tiek sagatavoti grāmatveži, tikās ar izglītības nozares speciālistiem un piedalījās profesionālās pilnveides semināros.

Projekta aktivitāšu laikā skolotājas guva jaunas idejas grāmatvedības un biznesa pamatu pasniegšanas metodikā, kā arī paplašināja priekšstatu par grāmatvedības darba organizāciju lielu ārvalstu uzņēmumos. Kā stāsta VPV skolotāja Agita Šamšele: „Saulainais, pavasarīgais laiks un ziedošās magnolijas aicināja uz radošu darbu, lai iepazītos ar Vācijas izglītības sistēmu Saksijas reģionā. Secināju, ka Vācijā lielu uzmanību pievērš praktiskām nodarbībām, nevis sausai teorijas apguvei”. Savukārt Nelija Žuga norāda: „Priecēja ciešā sadarbība starp darba devējiem, skolām un apmācību centriem. Interesanta pieredze bija iepazīšanās ar profesionālā līmeņa trīsgadīgo apmācību programmu grāmatvežiem.” Iespēja vērot profesionālās izglītības iestāžu darbu un diskusijas ar nozares speciālistiem projekta dalībniecēm ir sniegusi jaunas idejas, kas nākotnē lieti noderēs, vadot mācību stundas audzēkņiem.

Valmieras Profesionālā vidusskola aktīvi atbalsta pedagogu profesionālās pilnveides aktivitātes un ik gadu pedagogiem tiek piedāvāta iespēja papildināt savas zināšanas arī ārpus Latvijas robežām. Projekts „Grāmatvedības un uzņēmējdarbības skolotāju pieredzes apmaiņa Eiropas valstīs” tika īstenots, pateicoties Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci atbalstam.

 

logo-eac-flag-LLL-LEONARDO_lvPapildus informācija:
Līga Zariņa, projektu vadītāja
Tālrunis: 28891995;
E-pasts: liga.zarina@vpvsk.lv

Noslēdzies projekta „Kvalifikācijas prakse komerczinību programmās” dalībnieku atlases konkurss

 

Projekta „Kvalifikācijas prakse komerczinību programmās” 1.plūsmas uz Slovākiju dalībnieku atlases konkursa rezultāti ir pieejami šeit.

TIEK IZSLUDINĀTS DALĪBNIEKU ATLASES KONKURSS PROJEKTĀ „KVALIFIKĀCIJAS PRAKSE KOMERCZINĪBU PROGRAMMĀS” 

NR.2013-1-LV1-LEO01-05242

 

Tiek izsludināts projekta „Kvalifikācijas prakse komerczinību programmās” pirmās plūsmas dalībnieku uz Slovākiju atlases konkurss. Konkursā tiek aicināti pieteikties 26. un 25.grupas audzēkņi, kas apgūst tūrisma pakalpojumu komercdarbinieku profesiju. Projekta dalībnieku atlases konkurss notiks 2014.gada 28.martā Vadu ielā 3, plkst. 13.30.
Finansējums piešķirts 12 tūrisma pakalpojumu komercdarbinieku profesijas audzēkņiem (26.grupai – 4 prakses vietas un 25.grupai 8 – vietas). Visiem dalībniekiem jābūt gataviem apgūt jaunas iemaņas tūrisma komerczinībās un doties kvalifikācijas praksē 4 nedēļu garumā uz Slovākiju.
 
Prakses norises laiks           Grupa         Prakses vietu skaits
 
06.05.2014 – 03.06.2014.    26.grupa                       4
08.07.2014 – 05.08.2014.    25.grupa                       4
06.08.2014 – 03.09.2014.    25.grupa                       4
 
 Papildus informācija:
Līga Zariņa, projektu vadītāja
Tālrunis: 28891995; 
E-pasts: liga.zarina@vpvsk.lv
 

Valmieras Profesionālās vidusskolas (VPV) audzēkņu pašpārvalde sadarbībā ar Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolu – attīstības centru (VVBIVS-AC) un Valmieras pansionātu ir uzsākuši īstenot jauniešu iniciatīvu projektu „Spēlē spēlē, ko Tu spēlē?”. Šī projekta mērķis ir veicināt komunikāciju un pieredzes apmaiņu starp dažādam paaudzēm ar spēļu palīdzību.

 

Marta sākumā VPV audzēkņu pašpārvalde viesojās Valmieras pansionātā un VVBIVS-AC, lai apkopotu pansionāta iemītnieku atmiņu stāstus par viņu bērnības spēlēm, un noskaidrotu kādi šobrīd ir mazāko klašu skolēnu iecienītākie brīvā laika pavadīšanas veidi. Pansionāta iemītnieki bija ļoti jauki un atsaucīgi, kopīgi ar jauniešiem spēlēja dažādas spēles un dalījās atmiņu stāstos par bērnības mīļākajām spēlēm. Kā norāda VPV pašpārvaldes dalībnieki, pasākuma laikā bija prieks klausīties ar kādu aizrautību un mirdzumu acīs pansionāta iemītnieki stāstīja par saviem bērnības piedzīvojumiem. Katra sastaptā pansionāta iemītnieka stāsts bija unikāls un iedvesmojošs, piemēram, Eduards stāstīja: „Manas visiecienītākās spēles bērnībā bija „klimpas” un kara spēles. Bērnībā ir notikuši tik daudz jautri un smieklīgi atgadījumi!”.

VVBIVS-AC 1.klasītes skolēni bija ļoti enerģiski, radoši un priecīgu emociju pilni! Viņi ar lielu prieku sagaidīja VPV pašpārvaldes audzēkņus un piedalījās visās aktivitātēs. Kā noskaidrojās pirmklasnieku mīļākās spēles ir Domino, Memo, „Akmens, šķēres, papīrīts” un krosa skriešana. Patīkams pārsteigums bija bērnu radošā domāšana, jo pasākuma laikā tika radītas pat jaunas spēles. Lielu paldies VPV audzēkņu pašpārvalde saka Sintijai Kārkliņai, VVBIVS-AC absolventei un tagadējai VPV audzēknei, kas palīdzēja ar mazajiem skolniekiem sazināties zīmju valodā.

Pēc viesošanās Valmieras Pansionātā un VVBIVS-AC ir radies secinājums, ka laika gaitā dažas spēles ir piemirsušās un to vietā ir nākušas citas, taču ir spēles kuras visiem ir mīļas neatkarīgi no vecuma. Aprīlī tiks rīkots projekta noslēguma pasākums, kura laikā vienkopus satiksies visi projekta dalībnieki. Šī pasākuma laikā bērniem būs iespēja iemācīties spēles, kuras bērnībā ir spēlējusi viņu vecvecāki; savukārt vecāka gadagājuma cilvēki varēs iepazīties ar mūsdienu bērnu vidū populārām spēlēm.

 

 

Valmieras Profesionālās vidusskolas

Audzēkņu pašpārvaldes dalībniece

Una Vaivode

28.02.2014. Valmieras Profesionālā vidusskolā viesojās pārstāvji no Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālās vidusskolas un koledžas.Viesi tika iepazīstināti ar skolu, kā arī aicināti uz diskusiju par izglītības jautājumiem.

Uzņemt pārstāvjus no citām izglītības iestādēm vienmēr ir patīkami, bet tas ir arī atbildīgs komandas darbs, tāpēc izglītības metodiķis Vasilijs Kasjaņenko saka lielu paldies kolēģiem, kuri palīdzēja uzņemt viesus mūsu skolā:

Skolas direktoram Ērikam Spuriņam

Izglītības metodiķei Mairitai Šperliņai- Priedītei

Direktora vietniecei Līgai Šmitei- Fišerei

Direktora vietniecei Vitai Zeibotei

Projekta vadītajai Līgai Zariņai

Restorāna administratorei Anitai Staunei

Skolotājai Solvitai Pazānei

Skolotājam Modrim Kitneram

Restorānu pakalpojumu 33.grupas izglītojamajiem